Regler

Juryn och publiken på riksfinalen 2012

1. En skola får endast delta med ett lag i finalen. Detta hindrar inte att en skola har flera lag som arbetar med Future City och vid en egen uttagning bestämmer vilket lag som får representera skolan vid finalen.

2. Ett lag består av en lärare, en mentor (samhällsbyggare) och en grupp elever som alla går på samma skola. I finalen representeras laget av en lärare, en mentor (eller annan vuxen) och tre elever. Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6-9. Består laget endast av elever från årskurs 9 får laget inte ta del av de poäng som mixade lag, lag med elever från årskurs 6-8, får. Lag som har en deltagande elev från årskurs 9 i finalen får ta del av poängen.

3. Laget ska samarbeta genom hela tävlingen. Lagarbete kommer att premieras.

4. Eleverna ska göra allt arbete själva. Läraren och mentorn ska stötta, inspirera och uppmuntra.

5. Aktuella deadlines och datum för finalerna presenteras på futurecity.nu. Lag som lämnar in tävlingsbidrag för sent får poängavdrag.

6. Modellen får vara max 42 cm bred, 60 cm lång och 60 cm hög.

7. Modellerna ska innehålla minst en rörlig del och vara byggd i skala (som laget väljer själv). Modellen får inte innehålla levande djur, obeständigt material eller behöva kopplas till en extern kraftkälla (t ex vägguttag).

8. Den totala kostnaden för material till modellen samt till den muntliga presentationen får inte överstiga 1000 kr. Till modellen räknas återvunnet material som

0 kr medan laget för eventuella gåvor måste göra en marknadsmässig uppskattning av priset.

9. För de nominerade lagen ingår

– resa till och från finalen för laget (utanför lokaltrafiken) eller likvärdig summa för bidrag till resa enligt överenskommelse med Future City, till exempel för hyra av buss

– fika finaldagen

10. Anmälningsavgiften till tävlingen är 800 kr inkl. moms, oavsett om skolan deltar i en eller fyra tävlingskategorier. Skolan är inte formellt anmäld förrän anmälningsavgiften är betald. Anmälningsavgiften ska betalas in på bankgiro: 319-9809. Märk betalningen med skolans namn och ort.

11. Eventuella priser kan inte bytas ut mot annat pris eller mot kontanter. Eventuella prispengar ska användas i Future Citys anda. Eventuell skatt betalas av pristagarna.

12. Juryns beslut är slutgiltigt.

13. Vi förbehåller oss rätten att använda inskickade tävlingsbidrag i vår och våra medarrangörers marknadsföring av Future City.