Future City Uppsats

Hur är det att vara ung i framtidsstaden?

En stad ska vara till för alla, unga som gamla. Om du funderar på hur du vill att unga ska få plats i staden i framtiden, hur kommer staden att se ut då? Det kan handla om offentliga rum som parker, bibliotek, idrottsanläggningar eller om hur unga är med och formar staden. När får unga var med och ta beslut i framtiden, rösta i valen? Hur tar vi tillvara ungas åsikter?

Här kan du läsa mer om unga idag.

Uppsatsen ska vara rättstavad och vara grammatiskt korrekt. Den ska även innehålla en källförteckning (som inte inkluderas in i ordbegränsningen). Källförteckningen ska innehålla minst 3 källor som kan bestå av exempelvis intervjuer, böcker, tidningsartiklar eller artiklar på internet.

Titta på bedömningskriterierna för att se mer vad juryn bedömer i uppsatsen.

Självklart är det eleverna som ska skriva allt material själva.

Praktisk information

Uppsatsen får vara max 800 ord lång och lämnas in som word- eller pdf-dokument.

Uppsatsen ska skickas in till oss via Lärarportalen senast den 15 februari 2017.

Anmäl din skola här»