Future City Uppsats

Vems ansvar är det i den framtida staden att samhället fungerar när det gäller transporter, bostäder och mark?

Vem kommer bestämma över hur staden ser ut och fungerar i framtiden? Är det myndigheter eller kommuner? Är det grupper av människors om själva styr över sin mark?

Det som byggs idag kommer behöva underhållas i framtiden, vems ansvar är det? Ett bostadsområde kanske klarar 40 år men sedan måste hela området renoveras. Om det är flera olika ägare, vem bestämmer då hur det ska göras?

Vägar och järnvägar kostar mycket pengar att både bygga och underhålla? Vem bestämmer vilken väg som ska byggas och vilken som inte ska byggas? Och när det gäller marken, får jag bygga mitt hus eller väg precis som jag vill i framtiden?

Vem bestämmer egentligen? Fundera på det och beskriv i din uppsats.

Uppsatsen ska vara rättstavad och vara grammatiskt korrekt. Den ska även innehålla en källförteckning (som inte inkluderas in i ordbegränsningen). Källförteckningen ska innehålla minst 3 källor som kan bestå av exempelvis intervjuer, böcker, tidningsartiklar eller artiklar på internet.

Titta på bedömningskriterierna för att se mer vad juryn bedömer i uppsatsen.

Självklart är det eleverna som ska skriva allt material själva.

Praktisk information

Uppsatsen får vara max 800 ord lång och lämnas in som word- eller pdf-dokument.

Uppsatsen ska skickas in till oss via Dropbox senast den 16 februari 2018.

Anmäl din skola via mejl till Elin