Future City Modell

Bygg en modell av din framtidsstad

För att undersöka hur en stad är uppbyggd bygger laget en modell av sin framtidsstad. Tänk på att du får med allt som är unikt för din stad så att juryn förstår hur staden fungerar. Det kan vara bra att få med alla de delar som en stad behöver som transportvägar, boende, återvinning, energikällor, vem äger marken, med mera. Men eftersom det är en begränsad yta behöver inte hela staden byggas. Det är viktigt att de delar som är unika och viktiga i staden syns i modellen Det är naturligtvis eleverna som ska göra allt praktiskt arbete.

Modellen ska också:

 • vara byggd i skala
 • ha maxmåtten 42x60x60 cm
 • ha minst en rörlig del
 • vara byggd av så mycket återvunnet material som möjligt
 • ha en materialkostnad på högst 1 000 kr
 • tåla att transporteras till finalen

Ge din framtidsstad ett namn! Låt namnet spegla vad staden har att erbjuda och ge det gärna en futuristisk klang.

Skala

Modellen ska byggas i en skala som laget väljer själv. Ju större skala desto färre, men kanske desto mer detaljerade hus får plats. En mindre skala gör att man kan bygga en större sektion av staden. Väljer man t ex skalan 1:500 blir en centimeter i modellen 5 meter i verkligheten. Är skalan 1:5000 blir 1 cm = 50 meter.

Laget måste ange vilken skala man valt.

Storlek

Modellen får vara max 42 cm bred, 60 cm lång och 60 cm hög. Detta inkluderar hela modellen, det vill säga även allt stödjande material som eventuell bottenplatta. Tänk på att modellen kan behöva fraktas till finalen så bygg den tillräckligt stadig.

Rörlig del

Modellen måste innehålla minst en rörlig del, till exempel någon typ av kommunikations- eller transportmekanism. Här finns det utrymme att vara kreativ! Om modellen kräver en energikälla så måste den vara en del av modellen. Modellen får inte kräva anslutning till någon extern kraftkälla, till exempel ett vägguttag.

Varför inte ta chansen att utforska fysiken bakom några enkla kraftkällor?

 • Gummiband
 • Fjädrar
 • Värme
 • Batterier och enkla el-kretsar
 • Ljus/solkraft
 • ”Pop up”-konstruktioner av vikt papper
 • Tyngder

Materialval

Laget bestämmer själva vilken typ av material man vill använda för att bygga modellen, till exempel cellplast, papp, balsaträ, lera, plast eller glasspinnar. Ju mer återvunnet material man använder, exempelvis plastflaskor, kartonger, gamla cd-skivor och annat kreativt, desto bättre.

Modellen får däremot inte innehålla

 • levande djur, t ex fiskar
 • obeständiga material, t ex någon form av färsk mat.

Kostnader

Den totala kostnaden för det material som används i tävlingen får inte överstiga 1 000 kr.

Återvunnet material till modellen räknas som 0 kronor.

Eventuella gåvor ska dock räknas in i kostnaderna. Vet man inte vad gåvan är värd får laget göra en marknadsmässig uppskattning.

Ett tips: Vill laget ha en extra utmaning så ta vara på alla kvitton och låt eleverna föra noggrann bok över utgifterna.

Praktisk information

Modellen presenteras med text och bild i ett dokument, pdf eller word, på max 800 ord. Presentationen skicka sin senast den 16 februari 2018.

Blir laget nominerat till finalen är de själva ansvariga för att transportera modellen till finalen.

Bedömningskriterierna hittar du i lärarhandledningen.

Anmäl din skola via mejl till Elin