Future City Minecraft

Fjärde storstadsregionen − Linköping och Norrköping − i framtiden

Idag är Linköping och Norrköping två städer med en varsin järnvägsstation, en varsin flygplats och andra servicefunktioner. Men städerna växer sig större och allt närmare varandra.

Städerna har olika historia. Norrköping har en historia som industristad med pappers- och textilindustri bland annat. Linköping har en historia som militär- och flygstad. Eftersom flygflottiljen fanns där startades även företag Svenska Aeroplanaktiebolaget som tillverkade militära flygplan. Sedan 1975 har Linköpings universitet funnits och bidragit till att Linköping har växt.

Geografiskt har de också olika förutsättningar. Norrköping är en kuststad och har en hamn medan Linköping ligger inne i landet.

Just nu planeras en ny järnväg Ostlänken som kommer börja byggas under 2017. Den kommer att göra det möjligt för fler tåg att passera, både för persontrafik så att det blir kortare pendlingstid mellan Stockholm och städerna. Men det kommer också att göra det enklare att transportera gods.

Vad kommer hända med de här städerna i framtiden? Kommer de att bli en enda stad? Eller kommer de att vara två olika med en tydlig gräns emellan? Vem bestämmer hur de ska bli? Fundera på vad som är bäst för de här två städerna i framtiden. Bygg en stad där du skulle vilja bo.

Här kan du läsa mer om fjärde storstadsregionen.

Anmäl din skola via mejl till Elin

Fjärde storstadsregionen i Minecraft

Som grund för den här tävlingsuppgiften kan ni använda Lantmäteriets Sverigekartor i Minecraft. Ladda ner kartan över Östergötaland och utgå från den.

Tävlingsuppgiften är att göra en film, som ska vara max 5 minuter. Den lämnas in genom att ni laddar upp den på youtube och skickar in länken via Dropbox senast den 16 februari 2018. Blir ert tävlingsbidrag nominerat till finalen kommer vi att behöva originalfilmen för att visa den under finalen.

Skolan står själv för de minecraftlicenser som behövs för att spela.

Vilka systemkrav som finns för Minecraft hittar du också på webben: https://help.mojang.com/customer/portal/articles/325948

Kunskapskällor Minecraft

Minecraftbloggen: http://minecraftbloggen.se/ – många bra tips om hur en kommer igång med Minecraft.

Filma i Minecraft:

Fraps – http://www.fraps.com 

Camstudio – http://camstudio.org/

OBS Studio – https://obsproject.com/