Future City Minecraft

Kiruna i framtiden

Kiruna står idag på en plats dit gruvan kommer expandera. Det betyder att delar av Kiruna kommer att flyttas. Det arbetet är redan igång och en ny stad byggs. Om du fick bestämma hur Kiruna ska se ut i framtiden, kanske ännu längre fram en dagens planer, hur kommer staden att se ut och fungera då? Är gruvan fortfarande en viktig basnäring i staden eller har Esrange och rymdforskningen tagit över? Eller är turismen och närheten till naturen den viktigaste inkomstkällan? Bygg ditt framtida Kiruna i Minecraft med hjälp av Lantmäteriets karta som du kan ladda ner här.

Här kan du läsa mer om planerna för Kirunas stadsomvandling.

Kirunakartan i Minecraft

Som grund för den här tävlingsuppgiften ska vi använda Lantmäteriets Sverigekartor i Minecraft. Ladda ner Kirunakartan och utgå från den. (Kirunakartan utvecklas fortfarande och kommer lanseras under sommaren.)

Praktisk information

Tävlingsuppgiften är att göra en film, som ska vara max 5 minuter. Den lämnas in genom att ni laddar upp den på youtube och skickar in länken via Lärarportalen senast den 15 februari 2017. Blir ert tävlingsbidrag nominerat till finalen kommer vi att behöva originalfilmen för att visa den under finalen.

Skolan står själv för de minecraftlicenser som behövs för att spela.

Vilka systemkrav som finns för Minecraft hittar du också på webben: https://help.mojang.com/customer/portal/articles/325948

Kunskapskällor Minecraft

Minecraftbloggen: http://minecraftbloggen.se/ – många bra tips om hur en kommer igång med Minecraft.

Filma i Minecraft:

Fraps – http://www.fraps.com 

Camstudio – http://camstudio.org/

OBS Studio – https://obsproject.com/