Lärarhandledning

I lärarhandledningen finns allt du behöver för att kunna genomföra Future City. Det finns beskrivningar av de olika deltävlingarna, bedömningskriterier och instruktioner.

Lärarhandbok 2016/2017 (pdf)

Senast uppdaterad 16 september 2016. Lärarhandledningen är ett levande dokument och kommer att uppdateras kontinuerligt allt eftersom Future City utvecklas. Är du med och tävlar kommer du att få veta när det kommer nya versioner av lärarhandledningen.

Instruktion Minecraft

Här hittar ni några användbara kommandon som ni kan använda i Minecraft.

Instruktion Minecraft (pdf)