Lärarhandledning

I lärarhandledningen finns allt du behöver för att kunna genomföra Future City. Det finns beskrivningar av de olika deltävlingarna, bedömningskriterier och instruktioner.

Lärarhandledning 2017/2018 (pdf)

Senast uppdaterad 31 augusti 2017. Lärarhandledningen är ett levande dokument och kommer att uppdateras kontinuerligt allt eftersom Future City utvecklas. Är du med och tävlar kommer du att få veta när det kommer nya versioner av lärarhandledningen.

Instruktion Minecraft

Här hittar ni några användbara kommandon som ni kan använda i Minecraft.

Instruktion Minecraft (pdf)