Vinnare i Future City 2015

I år tävlade de nominerade lagen om sju fina priser. Ett förstapris i de fyra kategorierna och tre specialpriser från tre medarrangörer.

Årets Future City-skola: Viktor Rydberg skola, Stockholm

För stor kreativitet i alla tävlingsmoment, med fokus på egna närmiljön och för att ha tänkt på stadens alla invånare och att kunna erbjuda aktiviteter sommar som vinter på komprimerad yta där alla känner sig trygga och säkra. Med ett så här gott samarbete tror juryn också på framtiden.

1:a pris Future City Minecraft: Folkungaskolan, Linköping

En stad handlar primärt om människor, i samspel med teknik, infrastruktur och med hållbarheten i högsätet. Detta har det vinnande bidraget fångat i en mycket tilltalande virtuell värld. I synnerhet gillar juryn tillgängligheten för alla, kryddad med futuristiska inslag.

1: a pris Future City Uppsats: Strandskolan, Tyresö

Den vinnande skolan har visat på en otroligt god innovationsförmåga genom att på ett heltäckande sätt beskriva framtidens transportlösningar. Med stor medvetenhet kring vikten av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet visar skolan på en förståelse för den framtida stadens utmaningar kopplat till transport. När juryn läste det vinnande bidraget så imponerades vi över de många roliga och kreativa transportlösningarna.

1:a pris Future City Modell: Estniska skolan i Stockholm

Estniska skolan har skapat en innovativ stad som utgår från stadens invånare och är socialt hållbar. Det är fokus på människan och att den demokratiska processen ska fungera.

Svensk Energis pris för Bästa energilösning: Södra skolan, Katrineholm

Amazi sticker ut – inte bara i havet utan på flera sätt. Hela staden är ett unikum av hållbart tänkande när det gäller planering, försörjning av livsnödvändigheter, all infrastruktur och utvecklingsmöjligheter. Kretsloppstänkande och resurseffektivitet genomsyrar allt och det spännande algkonceptet innesluter energifrågor, klimatfrågor, livsmedel och inte minst byggande. Modultänkandet är kreativt utan att bli avskräckande och omänskligt – faktum är att det lockar att flytta till Amazi.

Svenska Teknik&Designföretagens pris för Smartaste stadsplanering: Estniska skolan i Stockholm

Med fokus på människan och på en modern syn på både ägande och infrastruktur sätter detta bidrag fokus på en ny syn på staden och stadsplanen. Bilen ersätts med modern infrastruktur och med liv och rörelse.

Trafikverkets pris för Bästa trafiklösning: Galären Dator och Teknik, Karlskrona

Galären har tänkt på en mängd olika sätt att resa – på marken, i luften, under marken och under vattnet! Markytan i staden är tillägnad gång- och cykeltrafikanter genom att spårtrafik går i luften och biltrafik under jord. Gods transporteras till stadens centrum på ett miljövänligt sätt. Transportsystemet hänger ihop så att människor enkelt kan byta färdmedel. Det vinnande bidraget följer helt Trafikverkets vision som är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.