Finalen 2012/2013

1:a pris:

Viktor Rydbergs Samskola, Danderyd, med staden VR City

Motivering: ”Med ett helhetsgrepp kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet lyckas staden knyta samman innovativa infrastrukturlösningar med futuristisk teknik.”

2:a pris:

Karl-Oskarskolan, Växjö, med staden Mushroom City

Motivering: ”För ett annorlunda, nytänkande och effektivt tillvaratagande av energi och resurser i byggnader och ett futuristiskt samt miljövänligt cykelburet transportsystem. Allt kryddat av en energiförsörjning präglad av innovation, förnybarhet och sist men inte minst trygghet genom utvecklad fusionsteknik.”

3:e pris:

Flens Kristna Skola med staden Norrstrand

Motivering: ”En stad som präglas av omtanke. Med ett futuristiskt perspektiv och förankring i dagens teknik har de skapat en bra helhetslösning för tillgänglighet, bra boende och hållbarhet.”

4:e plats:

Sandeplanskolan, Höllviken, med staden Segelsikten

Bästa datorstad

Flens Kristna Skola

Bästa uppsats om staden

Sandeplanskolan

Bästa uppsats om årets tema

Viktor Rydbergs Samskola

Bästa muntliga presentation

Sandeplanskolan

Bästa rörliga del

Viktor Rydbergs Samskola

Bästa modell

Viktor Rydbergs Samskola

Svensk Energis pris för bästa el-innovation

Viktor Rydbergs Samskola

Svensk Byggtjänst pris till bästa Mina kvarter

Viktor Rydbergs Samskola

Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustriers specialpris för Bästa laganda

Sandeplanskolan

Energi och Miljö Tekniska föreningens specialpris för Bästa energi- och miljötekniska systemlösning

Karl-Oskarskolan

Trafikverkets specialpris för Bästa trafiklösning

Flens Kristna Skola

Motivering: ”Med helhetstänkande och trafikslagsövergripande synsätt, har både korta och långväga transporter behandlats. Att snabbt och energisnålt transportera sig mellan städer med hjälp av kollektiva ”podcars” för att sedan kopplas loss från skenan och nå varje slutdestination med hjul och sparad energi i podden, är helt i linje med Trafikverkets vision om att alla ska komma fram smidigt grönt och tryggt.”