Finalen 2003/2004

1:pris Vinstagårdsskolan och ”New Mork City”

Första pris 2003/04 Vinstagårdsskolan

Juryns motivering:

Laget har visat på vad samhällsbyggnad står för med en genomtänkt modell vad det gäller energiförsörjning och framförallt energisparande med de boende i centrum, format med tanke på framtida utbyggnader av bostäder och infrastruktur. De har skapat en stad med värden som varar. Eleverna var även väldigt pålästa vid sin presentation av modellen New Mork City.

Dessutom delade Svensk Byggtjänst ut en klassuppsättning av boken ”Så byggdes staden” till förstapristagarna.

2:a pris Tungelsta skola och ”New Work”

Andra pris 2003/04 Tungelsta skolan

Juryns motivering:

Laget har jobbat med positiv energi och också symboliskt markerat att alla tekniska problem inte är lösta. Det är också imponerande med den glädje som laget visat i sitt framförande av sina idéer.

3:e pris Pilängskolan och ”Malmö”

Tredje pris 2003/04 Pilängskolan

Juryns motivering:

Elevernas arbete har utvecklat tanken om en lugn och tyst stad med ett rikt kulturliv och detta är ett föredöme för ingenjörer. Det märks att eleverna trivdes där de bor.

Deltagare

 • Bjärehovsskolan, Bjärred. Stad: Lambeze
 • Burås Montessoriskola, Göteborg. Stad: Evolution City
 • Linnéskolan, Limhamn. Stad: Joanstown
 • Matteusskolan, Stockholm. Stad: Kramholm
 • Myrsjöskolan, Stockholm. Stad: Andreapolis
 • Pilängsskolan, Lomma. Stad: Malmö
 • Presseskolan, Onsala. Stad: Presse City
 • Svandammsskolan, Nynäshamn. Stad: Porto Nova
 • Tungelsta skolan, Tungelsta. Stad: New Work
 • Vinstagårdsskolan, Vällingby. Stad: New Mork City
 • Vålbergsskolan, Vålberg. Stad: Edschvalla
 • Ärvingeskolan, Kista. Stad: Saztown