Frågor eller kommentarer?

Mejla gärna oss om du vill veta mer om Future City eller om du undrar över något. Har du en specifik fråga, kolla under FAQ först förhoppningsvis hittar du ditt svar direkt.

Projektledare:

Ann-Charlotte Geissler
Telefon 0708-98 05 09
E-post: ann-charlotte@futurecity.nu

Adress:

Future City
c/o Kalas design och kommunikation
Långskeppsgatan 3
168 53 Bromma