Frågor eller kommentarer?

Mejla gärna oss om du vill veta mer om Future City eller om du undrar över något. Har du en specifik fråga, kolla under FAQ först förhoppningsvis hittar du ditt svar direkt.

Projektledare:

Elin Kebert
Telefon 08-698 58 23
E-post: elin@futurecity.nu

Adress:

Future City
c/o Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
102 42 Stockholm