Arrangörer 2016/2017

Future City drivs av samhällsbyggnadssektorn i samarbete. Här hittar du alla våra medarrangörer. Just nu arbetar vi med årets tävling så sidan uppdateras kontinuerligt. Är du intresserad av att bli medarrangör? Hör av dig till oss direkt.

Guldarrangörer

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Vi har information och dokumentation om Sveriges geografi och registrerar ägare av fastigheter. Vårt uppdrag är öka och bredda användningen av geografisk information och fastighetsinformation genom dem når vi ut till alla användare.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 3200 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar och villkor för byggföretagen och dess anställda. Förbundets prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete.

Trafikverkets logga

Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen, ett ansvar som gör det möjligt att förbättra funktionen i hela transportsystemet. Trafikverket bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för goda transportmöjligheter för medborgarna och näringslivet i hela landet. Vårt uppdrag är att förenkla för resenärer, trafikanter och operatörer, stödja utvecklingen i Sveriges regioner och samtidigt ge mer för varje satsad skattekrona. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa.

Silverarrangörer

Tekniska museet

Bronsarrangörer

Energiföretagen i Sverige

 

Dela ut ett pris

Sveriges Arkitekter

Supporter

Byggherrarna

Energi & Miljötekniska Föreningen

Infranord

IQ Samhällsbyggnad

bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- och teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad och industrisektorn.

Konsultföretagen har sin verksamhet inom olika områden: bl.a. arkitektur, byggkonstruktion, teknik, el, VVS, byggledning, miljö, samhällsplanering med flera.

Några planerar hela städer medan andra medverkar i formandet av byggnader eller anläggningar (t.ex. broar, järnvägar och vägar).