Lektion 8:

Vad är inomhusmiljö?

Lektionen ger eleverna en överblick över vad inomhusmiljö är och vilka delar som ingår i begreppet. Lektionens upplägg passar bra i form av klassdiskussioner och undersökningar i mindre grupper.

Lektion 8: Vad är inomhusmiljö? (pdf)

Länktips

Per‐Erik Nilsson, God inomhusmiljö, Effektiv, Rapport 2000:02, Centrum för Effektiv Energianvändning, CEE