Lektion 7:

Undersök luften inomhus

Eleverna lär sig om luftens egenskaper och hur luft tillförs och transporteras i byggnader. De får en uppfattning om betydelsen av luft för inomhusmiljön.

Lektionen innehåller flera olika experiment som eleverna kan göra i mindre grupper.

Lektion 7: Undersök luften inomhus (pdf)