Lektion 4:

Hur planerar man en stad

Den här lektionen kan användas separat eller som en förberedelse för att påbörja arbetet med att planera sin framtidsstad. Lektionen utförs i grupper och ger eleverna en förståelse för vad som behöver finnas i en stad och vad man behöver börja med.

Lektion 4: Hur planerar man en stad (pdf)