Lektion 3:

Bygga starkt

Den här lektionen kan användas separat och lär eleverna om hur man konstruerar något som håller. Genom att bygga med papper och tejp kan man undersöka hur olika typer av konstruktioner har olika styrka. Lektionen utförs i grupp.

Lektion 3: Bygga starkt (pdf)