Lektion 2

Introduktion till Future City

Den här lektionen kan användas som uppstart för Future City. Den hjälper till att fundera över de olika delar som finns i en stad och börja fundera på vad just deras stad ska innehålla.

Lektionen startar i helklass och fortsätter med arbete i mindre grupper där eleverna får diskutera och prioritera olika funktioner i staden. Avsluta gärna med diskussion i hela klassen så att alla får ta del av varandras idéer och tankar.

Lektion 2: Introduktion till Future City (pdf)