Lektion 1:

Undersök begrepp om staden och stadsplanering

Den här lektionen handlar om staden och de begrepp man behöver för att kunna beskriva den.

Lektionen är en gruppövning där man undersöker olika begrepp och tar reda på dess betydelse. Resultatet blir en lista med begrepp kring staden, stadsplanering och infrastruktur. Det finns också förslag på hemuppgifter.

Lektion 1: Undersök begrepp om staden och stadsplanering (pdf)