Lektioner

Vi vill inspirera dig att komma igång med Future City. Därför har vi tagit fram lektioner och kommer fortsätta med det under året.

Du kan också prova på Future City genom att prova en lektion.

Lektion 1: Undersök begrepp om staden och stadsplanering

Lektion 2: Introduktion till datorstaden och Future City

Lektion 3: Bygga starkt

Lektion 4: Hur planerar man en stad

Lektion 5: Undersök ljuset

Lektion 6: Undersök ljud

Lektion 7: Undersök luften inomhus

Lektion 8: Vad är inomhusmiljö?

Lektion 9: Undersök inomhustemperatur

Webbinar

KTH:s webbinar om Stadens offentliga rum

Future City på två timmar

Här hittar du material till en kortversion av Future City. Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer.

Handledning (pdf)

Introduktionsfilmen

Checklista uppdraget (pdf)

Checklista presentationen (pdf)