Hur hänger Future City och de entreprenöriella kompetenserna ihop?

Omsätta idé till handling

Future City handlar om att omsätta sin idé om framtidsstaden till något som eleverna kan visa upp och presentera. Det ska bli en modell, två uppsatser och en muntlig presentation.

Ta initiativ

Hur ser en framtidsstad egentligen ut? Vad kan tänkas finnas där? Eleverna uppmuntras till att ta egna initiativ att söka kunskap och undersöka vad de tror en framtidsstad är.

Lösa problem

I arbetet med Future City är det många konkreta problem som ska lösas. Vilka material ska staden byggas i, hur ska konstruktionen se ut, vilka energiformer är aktuella för staden och allt annat som behöver finnas i en stad.

Planera sitt arbete

Future City pågår under halva läsåret med tydliga deadlines för de olika arbetsmomenten. Det kräver planering och struktur för att hinna med alla arbetsmoment och bli klar i tid.

Samarbeta med andra

Hela Future City går ut på att arbeta i grupp. Att ensam gör alla moment är svårt men tillsammans i en grupp är det större chans att det finns de som är duktiga på de olika områdena, spela Sim City, bygga modell, skriva uppsats, söka ny kunskap, komma på idéer om hur en framtidsstad ska se ut.

Lära genom att göra

I Future City omsätter eleverna sina kunskaper i handling i alla delar. När eleverna spelar Sim City lär de sig hur alla delar i en stad hänger ihop. De får direkt feedback på om invånarna i staden mår bra, har arbeten och trivs. Annars flyttar de.

För att bygga modellen behöver eleverna också all kunskap de kan få för att skapa en realistisk, skalenlig modell av en stad.