Future City är ett verktyg för entreprenöriellt lärande

Maria Montessoriskolans modell”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.”

Det är Tillväxtverkets definition av entreprenörskap och den definition vi använder inom Future City. Entreprenörskap är inte bara att starta företag utan olika kompetenser som hjälper utvecklar eleverna och ger de verktyg att hantera dagens föränderliga samhälle.

I den nya kursplanen för grundskolan 2011 finns entreprenörskap och hållbar utveckling med i skolans uppdrag:

  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
  • Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Arbetar du med Future City för du in entreprenörskap och hållbar utveckling i undervisningen.

Entreprenöriella kompetenser

Regeringens strategi om entreprenörskap inom utbildningsområdet från 2009 pratar om entreprenöriella kompetenser. Det är de som ska lyftas fram i grundskolan:

  • Omsätta idé till handing
  • Ta initiativ
  • Lösa problem
  • Planera sitt arbete
  • Samarbeta med andra
  • Lära genom handling

Elever som utvecklar dessa egenskaper är bättre förberedda för det föränderliga samhälle som vi i dag lever i. Både i skolarbetet och när de kommer ut i arbetslivet. De entreprenöriella kompetenserna är viktiga verktyg för det livslånga lärandet.

I strategin den står det att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet där skolan har en viktig roll i att utveckla barn och ungdomars kunskap, kompetenser och förhållningssätt så att de kan utveckla sina egna idéer och starta egna företag när de kommer ut i arbetslivet. I grundskolan handlar det mest om att utveckla de entreprenöriella kompetenserna medan i strategin för gymnasieskolan handlar det om att lära sig att starta och driva företag.