Vem kan vara mentor?

Jurymedlem Maria Tiricke pratar med Södra skolan.Mentor kan alla vara som jobbar inom samhällsbyggnadssektorn. Du kanske arbetar som ingenjör, arkitekt, lantmätare, VVS-installatör, IT-arkitekt, elinstallatör, miljösamordnare eller byggprojektledare? Det viktiga är inte din exakta roll utan att du har tid att ägna någon timme då och då under tävlingstiden åt att stötta sitt lag. Mentorskapet för ett lag kan också delas av en grupp personer, kanske från samma arbetsplats, som på så sätt kan dela upp arbetsuppgifterna mellan sig och förhoppningsvis bidra ännu mer till laget.

Mentorns uppgift

Syftet med att ha en mentor med i laget är att ge eleverna stöd av en yrkesverksam person inom samhällsbyggnadssektorn och en kontakt med näringslivet. Mentorskap betyder ju att en mer erfaren person stöttar en mindre erfaren med kunskap och inspiration.

En viktig del är mötet med yrkeslivet och att få se vad som förväntas av mig när jag är färdigutbildad och börjar jobba. Att få se hur det eleverna läser i skolan används på en arbetsplats. Sedan ska man inte underskatta det nätverk som påbörjas här, både lärare, elever och yrkesverksamma har nytta av att få kontakt och utbyta erfarenheter.

Exempel på uppgifter som mentorn kan göra tillsammans med laget:

  • Föreläsning från mentorn med hur man planerar ett projekt, vad är en deadline och varför ska man följa dessa, vad blir konsekvenserna om man inte håller en deadline, hur bryter man ner mål till aktiviteter.
  • Göra en tidplan tillsammans med eleverna.
  • Göra mål och delmål för tävlingen tillsammans med eleverna.
  • Lägga upp hela arbetet med Future City som ett projekt med projektledare, delprojektledare och andra roller som behövs. Ta hjälp av mentorn som ett stöd och kanske erbjuda plats i en styrgrupp tillsammans med lärarna.
  • Föreläsa om sitt område.
  • Ta med eleverna på studiebesök till sitt företag.
  • Hjälpa till med kontakter till andra studiebesök.
  • Ge återkoppling på modeller och uppsatser utifrån sitt område.

Anmäl dig nu!

Lagen är själva ansvariga för att hitta en mentor, men det betyder inte att du inte kan anmäla dig. Hör av dig till Ann-Charlotte med dina kontaktuppgifter så matchar vi dig med en skola i din region.