För jury

Du som är jury i Future City kommer att kunna logga in på Juryportalen. Där finns all information du behöver för att kunna genomföra ditt uppdrag som jurymedlem. Du kommer hit de tävlingsbidrag du ska bedöma och alla protokoll.

Så fort du är registrerad som jurymedlem kommer du att få inloggningsuppgifterna skickade till dig.

Logga in på juryportalen