Vill du vara arrangör till Future City 2017/2018

För de organisationer och företag som vill vara med och uppmuntra unga människor till att lära sig mer om hållbara samhällen och teknik finns det flera möjligheter att delta i Future City – där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. Elever i årskurs 6-9 arbetar med samhällsbyggnad utifrån stadens perspektiv. Hur kommer staden att fungera i framtiden? Eleverna tittar på boende, transporter, vattenförsörjning, avlopp, återvinning… ja, allt som förekommer i en stad. Här har du och din organisation/företag möjlighet att hjälpa eleverna att lära sig mer om den del av samhällsbyggnadssektorn som ni verkar i.

Med Future City når ni elever som ännu inte har bestämt vad de ska utbilda sig till. Det finns fortfarande möjlighet att påverka utbildnings- och yrkesval.

Future City har under sina elva tävlingsår skapat många kontakter och en bra plattform för att nå ut i skolan. Vi har nått ut till 22 500 elever på drygt 240 skolor.

Här kan du lyssna på varför Sveriges Byggindustrier och Energiföretagen engagerar sig i Future City:

Det finns en rad olika sätt för ditt företag att delta i Future City:

  • Guldarrangör, max sex: 100 000 kr
  • Silverarrangör, max sex: 50 000 kr
  • Bronsarrangör: 25 000 kr
  • Dela ut ett pris, max tre: 15 000 kr
  • Supporter: 10 000 kr
  • Annonsering: 10-20 000 kr

Här hittar du alla detaljer om att vara arrangör»

Har du frågor går det bra att kontakta Ann-Charlotte Geissler, projektledare, tfn 0708-98 05 09.