Länkar och tips

Arkitektur

Arkitekt.se/arkis

ARKiS Arkitektur i Skolan är ett professionellt nätverk som arbetar för att öka medvetenheten i samhället och framför allt i skolan om den byggda miljöns, arkitekturens, och det offentliga rummets betydelse. På den här webbplatsen hittar du bland annat litteraturlista, artiklar, tips om länkar och läromedel.

Arkitektur- och designcentrum

Arkitekturpedagogen.se

Tips för lärare och andra som vill arbeta med arkitektur i skolan

Svenska Teknik&Designföretagen

Avfall

Sopor.nu

Biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik har bland annat en tidning BI-lagan med olika teman och en länksamling till intressant fakta inom området.

Bygg

Byggare.com

Sveriges Byggindustrier

Svensk Byggtjänst

Elteknik och energi

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elsajten – Svensk Energis sajt om el. El finns överallt i våra liv. På vissa platser är det tydligt, som till exempel i tv:n och datorn, men på andra ställen kanske du inte tänker på det. Lär dig mer om var elen kommer ifrån och hur den används.

Energimyndigheten.se:s lärarrum

Energi- och miljötekniskaföreningen

Skolenergi.se

Vattenfall.se:s sida om energikunskap

Entreprenörskap

Företagsamheten.se: en sajt om enreprenörskap. Du hittar också en lärarhandledning Tio teser om entreprenörskap

Glas

Glasbranschföreningen

Hållbar samhällsbyggnad

Webbplatsen Hållbar stad

IQ Samhällsbyggnad – Nod och katalysator för forskning, innovation och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande

Infrastruktur

Trafikverket

Miljonprogramsområden

På wikipedia

Hej Bostad

Miljö

Naturskyddsföreningen.se

Klimat.nu

Lantmäteriet

Naturvårdsverket.se

Mina Kvarter

Svensk Byggtjänsts sida om projektet Mina Kvarter

Svensk Byggtjänst film om Mina Kvarter

Teknikkonsulter

bliteknikkonsult.nu

Vatten och avlopp

Livsmedelsverket om dricksvatten

Svenskt Vatten har en sida för lärare med bland annat Vattenskolan.

Ventilation

Svensk Ventilation

VVS

VVS Företagen

Yrken och karriärmöjligheter inom samhällsbyggnadssektorn

Yrkesfilmer från Trafikverket

Är du nyfiken på vilka yrkesroller som behövs när man bygger infrastruktur? Det är till exempel trafikinspektör, projektledare, markförhandlare, geotekniker, underhållsingenjör för signal och broar, omriktarspecialist och en hel del andra. Se filmerna på Trafikverkets youtubekanal

Yrkesporträtt från byggbranschen på byggare.com

Yrkesporträtt från energibranshen på svenskenergi.se

Yrkesporträtt från fastighetsbranschen på fastun.se

Yrkesporträtt från bliteknikkonsult.nu

Återvinning

Recycling.nu

Övrigt

Forskning.se/planeten

Länkar & tips

Miljö

Naturskyddsföreningen.se

Klimat.nu

Naturvårdsverket.se

Energi

Vattenfall.se:s sida om energikunskap

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/526164energ/index.jsp

Skolenergi.se

Energi i Skolan är ett samarbets-projekt mellan Energimyndigheten och energibranschen.

Energimyndigheten.se:s lärarrum

http://www.energikunskap.se/sv/LARARRUMMET/

Arkitektur

Arkitekt.se/arkis http://www.arkitekt.se/arkis

ARKiS Arkitektur i Skolan är ett professionellt nätverk som arbetar för att öka medvetenheten i samhället och framför allt i skolan om den byggda miljöns, arkitekturens, och det offentliga rummets betydelse. På den här webbplatsen hittar du bland annat litteraturlista, artiklar, tips om länkar och läromedel.

Bygg

Byggare.com

Avfall

Sopor.nu

Återvinning

Recycling.nu

Övrigt

Forskning.se/planeten »