Årets tema 2017/2018

Ägarskap och ansvar

I staden finns det bostads- och industriområden, parker och friluftsområden. Vem bestämmer hur det ska se ut och vad som ska vara på vilken plats? En del platser som till exempel ett torg kan ha funnits på samma plats i tusen år, vad händer om någon vill bygga ett hus där?

I Sverige finns idag kommuner, staten och myndigheter. Tillsammans styr de över samhället. Hur fungerar det i andra länder? Kan vi lära av dem. Finns det bättre sätt att styra ett land på? Kommer Sverige att se ut som idag eller ser det helt annorlunda ut i framtiden?

Vem äger marken och hur fungerar det när jag vill bosätta mig på en bit mark? Vems ansvar är det transporterna fungerar? När det handlar om att bygga järnvägsspår, bilvägar och broar. Vem får sedan köra på dessa spår, vägar och broar?

För att en stad ska kunna växa måste det finnas jobb och tillräckligt med bostäder. Vem har ansvaret för hur en stad växer? Vem tar beslut om arbeten och bostäder ? Och vad gör att människor flyttar från en stad? Går det att styra? Vems ansvar är det?

 

Anmäl din skola via mejl till Elin